Patakaran sa Pagkapribado

Patakaran sa Pagkapribado para sa moneycat website

Pahintulot ng User

You agree to this Privacy Policy, which includes full consent to the actual or possibility of collecting, processing, cross-border transfer and storing of Personal Information, as defined in this policy, when you sign up for, access, or use https://moneycat.ph (the "Website"), any of its features, processes, functions and its related services (collectively "Services"). Unless otherwise defined in this Privacy Policy, terms used in this Privacy Policy have the same meanings as in our Terms and Conditions.

Saklaw ng Paggamit

Ipinapaalam ng Patakaran sa Pagkapribado na ito sa iyo ang aming mga polisiya sa iyong mga karapatan sa pagkapribado tungkol sa aming koleksyon, paggamit, pagtatago, pagpoproseso, paghahayag at seguridad ng iyong impormasyon kapag ginamit mo ang Website. Ang Patakaran sa Pagkapribado na ito ay sumasaklaw sa lahat ng impormasyon na aming pinoproseso kaugnay sa iyong relasyon sa amin bilang isang customer o potensyal na customer.

Koleksiyon ng Personal na Impormasyon

Moneycat.ph is uploading users' images information to https://ph-mob-app.moneycat.ph in order to ensure the correct operation of the client service, to exclude cases of fraud.

Moneycat.ph, is uploading users' Social Account information, we use information about the user's Social Account in our internal anti-fraud system to identify fraudsters and prevent their activities. Moneycat.ph does not store data about the user's Social Account and does not transfer it to 3rd parties.

Habang ginagamit ang website, maaari naming hilingin sa iyo na magbigay sa amin ng partikular na personal na impormasyong tutukoy at maaaring iugnay sa iyo o maaaring gamitin para makipag-ugnayan o kilalanin ka. Maaaring kasama sa Personal na impormasyong ito, ngunit hindi limitado sa: a) ang impormasyon sa pagkontak– tulad ng iyong buong pangalan, numero ng kontak, email address, tirahan, at iba pang katulad na impormasyon; b) Impormasyong Pinansiyal – tulad ng buong detalye ng bank account at/o mga detalye ng credit card; at c) sensitibong personal na impormasyon – tulad ng petsa ng kapanganakan, may asawa o wala, at/o mga detalye ng ID na inisyu ng gobyerno (pinagsama-sama na "Personal na Impormasyon").

Mayroon kaming Karapatan, bago pa ipaalam sa iyo, na baguhin ang uri ng Personal na impormasyon na dapat mong ibigay sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga bagong component o burahin ang mga umiiral na component mula sa aming hinihinging paraan ng pagtukoy magkaminsan.

Maaari rin naming kolektahin ang iyong Personal na Impormasyon mula sa ibang mga source, tulad ng anumang impormasyon na ibinigay mo sa amin nang direkta o hindi-direkta, kasama ang nakolektang impormasyon na ibinigay mo sa amin sa pamamagitan ng iba pang mga kaugnay na serbisyo, kabilang ang aming customer support team.

Mangyaring tandaan na kung gagamitin mo ang aming Website o mga Serbisyo sa para sa ibang tao, tulad ng iyong pamilya, mga kaibigan o empleyado, dapat mong tiyakin na ikaw ay awtorisadong magbigay sa amin ng kanilang Personal na Impormasyon Ang paggamit ng Website sa ganitong paraan ay awtomatikong magpapalagay na ikaw ay kumuha ng wastong awtorisasyon mula sa (mga) may-ari ng Personal na impormasyon at ipinaalam sa (mga) nasabing tao ang Patakaran sa Pagkapribado na ito. Iyong ipinapakita at tinitiyak na lahat ng iyong pamilya, mga kaibigan o empleyado, na iyong ibinigay ang personal na impormasyon sa amin ay sumang-ayon sa paggamit, pagproseso, pagtatago at/o paghahayag ng kanilang data alinsunod sa polisiyang ito at sa lahat ng mga sumasaklaw na batas.

Kung pipiliin mong hindi magbigay sa amin ng anumang Personal na Impormasyon na hinihingi namin mula sa iyo, o kung iuurong mo ang iyong pahintulot, sa anumang oras sa panahon na ginagamit mo ang aming mga Serbisyo, sa koleksyon, pagproseso, at/o pagtago ng anumang Personal na Impormasyon na tinukoy sa Patakaran sa Pagkapribado na ito, may karapatan kami na tanggihan ang iyong kahilingan, o pagpapatuloy sa paggamit ng alinman sa aming mga Serbisyo.

Access sa Personal na Impormasyon at Mobile Device

Bilang isang borrower/nanghihiram, Ako ay boluntaryong sumasang-ayon at nagpapahintulot para sa pagkolekta, paggamit, pagproseso, pag-access at paghahayag ng aking personal na impormasyon at data sa Kompanya at sa mga counterpart, affiliate, subsidiary at third-party partner ng kompanya na maaaring kasama ngunit hindi limitado sa mga telecom partner nito (Globe Telecom Inc., SMART Communications, atbp.), credit scoring provider, at iba pang mga service provider para sa mga lehitimong intensyon tulad ng mga analitika ng data, pagi-iskor at beripikasyon ng kredito, business development, mga pagsusuri at demograpikong estatistiko, pagtuklas at imbestigasyon sa pandaraya, at sa pagsusulong ng aming mga serbisyo.

Bilang karagdagan, Ako ay boluntaryong sumasang-ayon at nagpapahintulot sa Kompanya na magkaroon nang walang limit na access sa data ng aking mobile device tulad ng/ngunit hindi limitado sa SIM, IMEI, IOS, devise settings, impormasyon sa user account, espesipikasyon ng device, data ng lokasyon, data ng telepono at iba pang data ng paggamit sa telekomunikasyon o “telco usage score” habang at matapos ang loan para sa mga intensyon sa pagi-iskor ng kredito, marketing, pagpapabuti ng mga serbisyo, suporta at pagtulong sa kustomer, at iba pang lehitimong mga intensyon.

Paggamit ng Personal na Impormasyon

Ang Personal na Impormasyon na kinokolekta namin mula sa iyo ay gagamitin upang payagan kaming maisagawa ang

Humiling ng mga serbisyo sa amin. Maaari naming magamit ang iyong Personal na Impormasyon sa:

Hindi namin ibinabahagi ang iyong Personal na Impormasyon sa anumang mga third party para sa kanilang mga hangarin sa negosyo, tulad ng, kasama ang walang limitasyon, marketing at advertising nang wala ang iyong malinaw na pahintulot at pahintulot.

Mga Nagbibigay ng Serbisyo

Maaari kaming gumamit ng mga kumpanya ng third party at indibidwal upang mapadali ang aming Serbisyo, upang maibigay ang Serbisyo para sa amin, upang maisagawa ang mga pagkilos na nauugnay sa Mga Serbisyo o tulungan kami sa pag-aralan kung paano ginagamit ang aming Serbisyo, o upang tulungan kami sa koleksyon ng mga delinkwentong account. Ang mga third party na ito ay may access sa iyong Personal na Impormasyon lamang upang maisagawa ang mga gawaing ito sa amin at obligado na huwag ibunyag, gamitin, o itago ang iyong Personal na Impormasyon para sa anumang ibang layunin.

Pagbabahagi ng Personal na Impormasyon

Maaari naming ibahagi ang iyong Personal na Impormasyon sa mga third-party, na kasama, ngunit hindi limitado sa mga sumusunod na entity:

  1. Ang mga kaakibat at/o Mga Miyembro ng pamilya ng kumpanya ang pagkonsulta sa MoneyCat, kasama ang direkta at hindi direktang mga subsidiary ng pagkonsulta sa MoneyCat, upang makatulong sa pagbibigay ng Mga Serbisyo na nakalista sa Website, upang matulungan na tuklasin at maiwasan ang mga potensyal na iligal na pagkilos at paglabag sa aming mga patakaran, at upang magbigay ng tamang data analytics sa paggamit ng Website, kabilang ang mga komunikasyon sa marketing;
  2. Mga Korte ng Batas, mga opisyal ng gobyerno, nagpapatupad ng batas, o iba pang mga regulator na may kaugnayan sa isang subpoena, utos ng korte, o iba pang ligal na proseso o kinakailangan sa ilalim ng batas o regulasyon ng Pilipinas, kung kailangan nating gawin ito upang sumunod sa naturang batas o regulasyon, o naniniwala kami, sa aming sariling paghuhusga, na ang paghahayag ng Personal na Impormasyon ay kinakailangan upang maiwasan ang pisikal na pinsala o pagkawala sa pananalapi, o upang iulat ang hinihinalang iligal na aktibidad o siyasatin ang mga paglabag sa aming Mga Tuntunin at Kundisyon;
  3. Ang mga bureaus ng kredito at ahensya ng koleksyon ay mag-uulat ng impormasyon sa account, ayon sa pinahihintulutan ng batas.
  4. Customer support para sa mga layunin ng serbisyo sa customer;
  5. Banking o pampinansyal na kasosyo, tulad ng pinahihintulutan ng batas o kung kinakailangan ng ugnayan ng kontraktwal na negosyo;
  6. Legal na departamento, upang matiyak ang pagsunod sa mga patakaran at regulasyon ng pamahalaan at upang maprotektahan kami laban sa pinsala sa mga karapatan, pag-aari, o kaligtasan, ang iba pang mga gumagamit ng Website o publiko, ayon sa hinihiling o pinahihintulutan ng batas;ired or permitted by law;
  7. Mga service providers, upang paganahin ang mga service provider sa ilalim ng kontrata sa amin upang suportahan ang aming mga pagpapatakbo sa negosyo, tulad ng pag-iwas sa pandaraya, pagkolekta ng bayarin, marketing, serbisyo sa customer at mga serbisyo sa teknolohiya.

Mangyaring tandaan na ang ilan sa mga third party na ito ay maaaring matatagpuan sa ibang mga bansa na may iba't ibang mga patakaran at regulasyon sa pagproseso ng personal na impormasyon. Sa pamamagitan ng pagsang-ayon dito

Kinikilala mo ang Patakaran sa Pagkapribado na ang Personal na Impormasyon ay maaaring mailipat ng cross-border sa ibang mga bansa at pumayag ka sa naturang paglipat.

Espesyal na Paunawa - Mga minor

Ang paggamit ng Website ay hindi naglalayon sa mga taong wala pang 18 taong gulang at hindi kami mangongolekta, gagamit, magbibigay o magpoproseso sa anumang iba pang form ng anumang personal na impormasyon ng mga taong wala pang 18 taong.

Ang paggamit ng Website ay hindi naglalayon sa mga taong wala pang 18 taong gulang at hindi kami mangongolekta, gagamit, magbibigay o magpoproseso sa anumang iba pang form ng anumang personal na impormasyon ng mga taong wala pang 18 taong.

Accuracy ng Personal na Impormasyon

Kung nais mong suriin, baguhin o tanggalin ang anumang Personal na Impormasyon na iyong ibinigay sa amin, mangyaring makipag-ugnay sa amin kaagad gamit ang aming impormasyon sa pakikipag-ugnay na nakalista sa ibaba.

Imbakan ng Personal na Impormasyon

Pananalitihin namin ang iyong Personal na Impormasyon na hindi na kinakailangan at nauugnay para sa aming Mga Serbisyo para sa panahon ng 1 (isang) taon ng kalendaryo. Maaari rin naming panatilihin ang Personal na Impormasyon upang sumunod sa mga kinakailangan ng anumang mga batas at regulasyon, upang maiwasan ang pandaraya, upang malutas ang mga hindi pagkakaunawaan at iba't ibang mga problema sa pag-troubleshoot, at upang gumawa ng iba pang mga pagkilos na pinapayagan o hinihiling ng mga naaangkop na batas at regulasyon. Sa ilalim ng aming mga patakaran sa data, mag-aalis kami ng Personal na Impormasyon sa isang ligtas na pamamaraan at alinsunod sa mga naaangkop na batas at regulasyon, pagkatapos ng naturang Personal na Impormasyon ay hindi na kinakailangan at tumitigil na maiugnay para sa aming Mga Serbisyo, maliban kung ang mga naaangkop na batas at regulasyon ay nangangailangan ng iba, o maliban kung ang hiniling ng gumagamit sa pamamagitan ng pagsulat.

Security

Ang seguridad ng iyong Personal na Impormasyon ang aming inuuna. Maliban na tulad ng ipinahiwatig sa Patakaran sa Privacy na ito, hindi namin isiniwalat ang iyong Personal na Impormasyon sa mga third party nang wala ang iyong malinaw na pahintulot. Dagdag dito, kinukuha namin ang lahat ng mga makatuwirang pamamaraan at pinagsisikapan namin upang matiyak na ang lahat ng natanggap na Personal na Impormasyon ay panatilihing kumpidensyal at ligtas, maging online o offline. Pinoprotektahan namin ang iyong Personal na Impormasyon gamit ang iba't ibang mga hakbangin sa seguridad na panteknikal at pang-administratibo upang mabawasan ang mga peligro ng pagkawala, maling paggamit, hindi awtorisadong pag-access, pagsisiwalat at pagbabago. Maaari naming gamitin at baguhin mula sa oras-oras ang iba't ibang mga hakbang sa seguridad, dahil magagamit ang bagong teknolohiya, kung naaangkop, tulad ng mga firewall at pag-encrypt ng data, mga kontrol sa pag-access sa mga sentro ng data.

Pag-access sa Mobile

Maaari kaming mag-alok ng kakayahan na kumonekta sa aming Mga Serbisyo gamit ang isang mobile device, alinman sa pamamagitan ng isang mobile application o sa pamamagitan ng isang mobile na na-optimize na website. Nalalapat ang mga probisyon ng Patakaran sa Privacy na ito sa lahat ng naturang mobile access at paggamit ng mga mobile device.

Paggamit ng Cookiefs

Nakasalalay sa iyong pag-access sa aming Website, maaari kaming gumamit ng Cookies o mga katulad na teknolohiya sa iyong computer o iba pang aparato upang magtala ng impormasyon. Ang cookies ay mga file na may isang piraso ng data, na maaaring magsama ng isang hindi nagpapakilalang natatanging pagkakakilanlan at maiimbak sa iyong hard drive upang matulungan kaming mapabuti ang iyong pag-access sa Website at kilalanin ang paulit-ulit na mga bisita sa Website. Malaya kang tanggihan ang aming Cookies sa iyong computer o iba pang aparato, maliban kung kinakailangan ang aming Cookies upang maiwasan ang pandaraya o matiyak ang seguridad ng mga website na aming kinokontrol. Gayunpaman, ang paggamit ng Website ay maaaring limitado kung hindi mo tinanggap ang aming Cookies.

Kumpidensyal ng Gumagamit

Upang higit na ma-secure ang privacy ng iyong Personal na Impormasyon, pinapayuhan naming panatilihing lihim ang iyong anumang mga detalye sa account sa lahat ng oras.

Mga Panlabas na Link

Maaaring maglaman ang Website ng mga link sa iba pang mga site na hindi namin pinapatakbo. Kung nag-click ka sa isang link ng third-party, maire-redirect ka sa site ng third party na iyon. Masidhi naming pinapayuhan ka na suriin ang Patakaran sa Privacy ng bawat site na iyong binibisita. Wala kaming kontrol sa, at walang responsibilidad para sa nilalaman, mga patakaran sa privacy o kasanayan ng anumang mga site o serbisyo ng third-party.

Mga Update sa Patakaran sa Privacy

Maaari naming mai-update ang aming Patakaran sa Privacy paminsan-minsan. Maaari naming baguhin ang Patakaran sa Privacy na ito sa anumang oras sa pamamagitan ng pag-post ng isang nabagong bersyon sa Website. Pinayuhan kang repasuhin ang Patakaran sa Privacy na ito paminsan-minsan para sa pinakabagong impormasyon. Ang mga pagbabago sa Patakaran sa Privacy na ito ay epektibo mula sa petsa ng pag-post. Kung gumawa kami ng anumang malalaking pagbabago sa Patakaran sa Privacy na ito at ang paraan kung saan ginagamit namin ang iyong Personal na Impormasyon, ipopost namin ang mga pagbabagong ito sa Website at gagawin namin ang aming makakaya upang abisuhan ka ng anumang mga makabuluhang pagbabago. Sa pamamagitan ng pagpapatuloy na paggamit ng aming Mga Serbisyo, tatanggapin mo at papayag ka sa na-update na mga tuntunin ng Patakaran sa Privacy na ito.

Mga Katanungan at Reklamo

Kung naniniwala ka na ang iyong account o anuman sa iyong personal na data ay maaaring hindi nagamit o naabuso, o kung naniniwala ka na ang seguridad at proteksyon ng iyong sariling personal na data ay maaaring nakompromiso, maaari mong ihain ang iyong mga katanungan at reklamo sa Impormasyon sa Pakikipag-ugnay sa ibaba at maikling talakayin ang naturang bagay, kasama ang iyong mga detalye sa pakikipag-ugnay para sa sanggunian. Kung hindi ka nasiyahan sa paraan ng kung paano pinangasiwaan ang iyong reklamo, o kung naniniwala ka pa rin na mayroong banta ng paglabag sa iyong Personal na Impormasyon, maaari mong direktang ihain ang iyong reklamo sa National Privacy Commission.

LOADING...